GuiuTrans va nèixer amb la missió d'oferir la solució als inconvenients que es plantegen en el transport de mercaderies dia a dia. Alhora posem a la vostra disposició els nostres serveis de transport terrestre de mercaderies.

La nostra empresa compta amb més de 25 anys d'experiència en el sector de transport d'alimentació.

Descobrint les mancances i avantatges que ofereixen altres empreses de transport, ens vam proposar millorar el servei perquè el client quedés satisfet pel que ens havia contractat. Per a tal fi comptem amb els següents mitjans:

Una flota de vehicles, que va des de furgonetes de repartiment, furgons carrossats frigorífics i camions rígids frigorífics.

També destacar, que per la nostra experiència comptem amb la col.laboració de transportistes autònoms que ens garanteixen el poder complir amb tots els compromisos adquirits per a realitzar qualsevol servei contractat.

Resaltarem el nostre equip humà, ja que tothom ha estat seleccionat després de constatar una experiència en el sector del transport que garanteixen el compliment del servei tant en temps com en forma, a nivell de transport i administratiu. Tot l'exposat garanteix poder dur a terme la nostra activitat mantenint viu els valors amb què va ser creada que són "EFICÀCIA I SERIETAT" tot això al preu mes competitiu del mercat, per això no dubti posar-se en contacte amb nosaltres per tal que estudiem la millor proposta per a les seves necessitats.

 

 

 


Valors

Eficàcia

Serietat

 

Experiència

25 anys al seu servei

 

Serveis

Camions Rígids Frigorífics

Furgons Carrossats Frigorífics

Furgonetes de Repartiment

 

Contacte

C/Malla, 9

08271 Artés (Barcelona)

Tel. 628 534 474

info@guiutrans.com